Det er strømløst flere steder etter ekstremværet Tors herjinger.

I 22.00-tida er det strømløst mellom Torvik og Nesset grense, og rundt 500 kunder er berørt.

Det er også strømløst på strekningen fra Kjølseth til Vestnes grense. Der er rundt 210 kunder berørt.

I tillegg er det meldt om diverse skader på lavspentnett, og statnett hra ustabilt sentralnett.

- Det er vanskelige og farlige arbeidsforhold ute. Mannskaper kalles nå inn i påvente av at været roer seg noe, forteller driftssjef Ørger Thokle i Rauma Energi.

-  Vi får en del spørsmål om hvorfor vi ikke legger inn forsyning fra Nesset og fra Vestnes. Våre naboer har også utfall i sine nett. Å legge sammen nettene vil komplisere feilsøkingen for alle parter. Når været roer seg og feilene er lokalisert vil det bli lagt inn forsyning der det er mulig, opplyser Thokle i en pressemelding.

Feilretting forventes å ta en del tid.