Det var ordfører Lars Olav Hustad og avtroppende leder av Kraftfondet i Rauma, Marit Nauste, som delte ut prisen til gründeren, næringslivslederen og nettverksbyggeren. Begge trakk fram Steneruds egenskaper til å raust å dele sine erfaringer og kunnskaper.

Stenerud leder Plasto sammen med sin bror Knut Johan.

Det var et stort oppmøte i Rauma kulturhus, der den stilfulle overrekkelsen fant sted. I tillegg til mange taler og blomsteroverrekkelser, var det kulturelle innslag ved Lisa Cranner og Frode Aarsbog.

Arrangementet avsluttes med en middag.