Det er i forbindelse med budsjettbehandlingen at politikerne ønsker å hente innspill fra innbyggerne i kommunen. Rådmannen har kommet med forslag til budsjett og økonomiplan for 2017 til 2020. Nå er det er opp til formannskapet å ta stilling til forslaget. Det har også tidligere blitt gjennomført slike dialogmøter rundt om i kommunen i forbindelse med budsjettbehandlingen.

- Tidligere var det i hovedsak jeg som reiste rundt, og så rullerte det hvem av de andre politikerne som var med. Denne gangen er det formannskapet som kommer, forklarer ordfører Lars Olav Hustad.

- Hva håper du å få ut av disse møtene rundt om i kommunen?

- Jeg håper at de som møter opp har innspill til budsjettarbeidet.

- Hva forventer du av oppmøte?

- Det har jeg ikke store formeninger om, men jeg håper det kommer mange.

- Helt kort; hvor krevende er dette budsjettarbeidet?

- Nei, det er som bestandig krevende å få det i havn. Og hvis vi ser oss rundt er det ikke bare i Rauma at det er det. Krevende er det mange steder. Jeg håper vi kommer til å komme fram til ei løsning vi kan bli enige om.

Her skal dialogmøtene være:

Åfarnes skole, 7. november.

Isfjorden skole, 8. november.

Åndalsnes, rådhussalen, 9. november.

Måndalen skole, 10. november.