Regjeringa vil gi både Stranda kommune og Rauma kommune 10 millioner kroner hver for historisk pådratte investeringskostnader knyttet til overvåkning av fare for store fjellskred.

NVE overtok 1. januar2015 fjellskredovervåkningen som tidligere ble drevet av deinterkommunale selskapene Åknes Tafjord Beredskap og NordnorskFjellovervåkning.

- Det er en god og framtidsrettet løsning at NVEfra 1. januar i år overtok fjellskredovervåkningen som tidligereble drevet i kommunal regi. Dette er en løsning alle parter ertjent med, sier olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

I forbindelsemed overtakelsen har kommunene bedt om kompensasjon for sinehistorisk pådratte kostnader knyttet til fjellskredovervåkningen.

Regjeringen legger opp til at kommunene Rauma og Stranda får timillioner kroner hver til å dekke historiske kostnader.

- Jeg menerdenne kompensasjonen er rimelig ut fra en samlet vurdering. Dettevil da avslutte en vellykket overtakelsesprosess, fortsetter olje-og energiminister Tord Lien.