– Fremtidens jobber er ikke skapt og det er ungdommen som skal skape dem