- Det kan ikke nevnes nok hvor skummelt narkotiske stoffer er