– Vi er veldig fornøyde, forteller Emy Benjamins ved Kirkekontoret. Hun kan fortelle oss at 89 personer fra dette årskullet er døpt, som igjen betyr at rundt 85 prosent av de døpte konfirmerer seg i år. I resten av landet er det 67 prosent, til sammenlikning. De 75 konfirmantene fordeler seg slik på soknene: 26 i Grytten, 17 i Hen, 8 i Måndalen, 7 i Innfjorden, 7 i Vågstranda og 8 i Eid og Holm sokn. I tillegg venter Kirkekontoret på registrering fra to personer. Benjamins går ut fra at det kommer enda flere påmeldinger rett over skolestart. – Det er sikkert noen som har papirene liggende i skolesekken enda, ler hun. – Hvordan er denne oppslutningen i forhold til tidligere år? – Det har blitt litt bedre. I løpet av de siste ti åra har det først gått ned, for så å gå opp igjen nå de siste åra. – Ser du noen grunn til at det er blitt slik? – Jeg håper det er fordi opplegget har blitt bedre. Vi startet med leir i fjor, og det kan ha noe å si. Her i området bruker det å være en tradisjon for å konfirmere seg, sier Benjamins. Etter en undersøkelse i fjor kom de fram til et, ifølge henne, overraskende resultat: Størsteparten av dem som konfirmerer seg gjør det fordi de vil lære mer, ikke fordi foreldrene vil at de skal gjøre det. – Dette er veldig bra. Jeg bruker alltid å fortelle konfirmantene at de må velge sjøl. Svært få sa at det er foreldrene som "tvinger" dem til å gjøre det. Igjen er det en liten gruppe som konfirmerer seg humanistisk (borgerlig). Benjamins sier at det er ganske få som ikke gjør noe som helst, og at disse som regel kommer fra utlandet, og har andre overbevisninger. De kristelige konfirmantene skal samles for første gang i første uka i september.