Det var i går at nyheten ble gjort kjent. Eide har jobbet i hele 23 år i Romsdals Fellesbank og SpareBank 1 Midt-Norge. Før dette jobbet han fire år i Forretningsbanken og i like mange år i Bergen Bank. – Jeg gleder meg til denne utfordringen. Vi retter økt fokus mot flere kunder. Bakgrunnen for omorganiseringen er bedre oppfølging og koordinering og at vi ønsker å styrke bankens posisjons som nummer en i Romsdal, sier Eide i en kommentar til Åndalsnes Avis. Og legger til at det i nær framtid skal ansettes ny banksjef i Molde, personmarked. I gårsdagens pressemelding blir det også opplyst at Marit Bratset fra Sunndalsøra blir ny områdeleder for Åndalsnes, Vestnes og Sunndal. Gerd Bae Solvang fra Averøya tiltrer i samme stilling for Eide, Fræna og Averøy. Rolf Eide får nå ansvaret for 50 medarbeidere og 10 ulike kontorer. Eide sier videre at omorganiseringen ikke vil få noen praktiske konsekvenser for bankens kontor på Åndalsnes. Banken har cirka 18.700 private helkunder i Romsdal. Ifølge pressemeldingen har banken en markedsandel på 31 prosent i Romsdal og 35 prosent i Molde. I Romsdal hadde banken i fjor innskudd på 2,3 milliarder kroner, ei økning på åtte prosent fra året før. Utlånsaktiviteten i Romsdal økte med hele 15 prosent i fjor. SpareBank 1 Midt-Norge har 1.100 ansatte, 180.000 privatkunder og 13.000 bedriftskunder. De har en forvaltningskapital på 70 milliarder kroner og banken er en del av Sparebank1-alliansen med 4.700 ansatte og 340 kontorer. Lars Smisethjell lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584

<B>Veteran blir sjef. </B>51 år gamle Rolf Eide har jobbet i bank hele sitt voksne liv. Nå er han utnevnt til regionbanksjef privatmarked i Romsdal.<B> Foto: Arkiv.</B>