– En fin fjær i hatten; ingen tvil om det, sier Ivar Åndal ved Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes. Sammen med kona Torill og sønnen Ola Elias, har han opplevd en fantastisk utvikling siden de tok over drifta av hotellet i 2003. Også datteren Siri og andre ansatte er svært så aktive medhjelpere. Fra 4,8 millioner i omsetning i 2003, vokste det til hele 16,9 millioner kroner i fjor – en formidabel økning. – Jeg mener det også er på sin plass å nevne at det i deler av denne perioden er drevet med byggearbeider i tilknytning til hotellet, slår Torill Åndal fast. Grand Drift AS, som driftsselskapet heter, har i høgeste grad vært til stede i et stadig voksende reiselivsmarked. Målretta markedsføring er en av grunnene til det. Tilstedeværelse i et voksende konferansemarked, er også noe Grand aktivt har utnyttet. – Gode tider er også en del av omsetningsveksten – vi skal være så ærlig at vi erkjenner det, sier Ivar Åndal. Med åpningen av Rauma Kulturhus fikk Grand på Åndalsnes en lenge etterlengtet heving av både standard og tilgjengelig areal – ikke bare i konferanse-sammenheng, men også muligheten til å innby til større samlinger der mat, musikk og samling rundt det sosiale aspektet, inngikk i den økte standarden. Dette har i første omgang ført til at dautida, som vanligvis har inntrådt mellom sommer og vinter, ble borte. – Vi gikk fra en travel turistsesong direkte over til julestrevet – slik føles det i alle fall, sier Ola Elias Åndal. Konserter, konferanser og julebord – folk strømmer til Grand Hotel om dagen. Sist helg hadde de et større julebordsarrangement. Kommende helg er det klart for et enda større. Julebord innebærer krav til god mat. Og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt god. – Responsen har vært bra, så noe riktig gjør vi tydeligvis, sier en smilende Torill Åndal. Nytt fra sist helgs julebord, var at hotellet tok i bruk Trollstolen eller storsalen til julebordsarrangementet – det for første gang. Det innebar godt med plass og en flott atmosfære. Mange har spurt både seg selv og driverne hvorfor ikke Grand markedsfører seg enda mer som spisested. – Vi tilbyr selvsagt mat til alle som ønsker det – god mat. Men grunnen til at vi ikke har gått aktivt ut med markedsføring, er enkel. Vi ønsket å gjøre unna alt som hadde med byggearbeider å gjøre. Å invitere folk til mat uten at hotellet var helt ferdig oppussa, følte vi ikke var riktig, sier Torill Åndal. I løpet av tida fra innvielsen av kulturhuset/konferansesenteret, har det foregått ombygging av deler av selve hotellet. Nå ser de slutten av den ombyggingen, selv om byggearbeidene i kjelleretasjen fortsetter også over nyttår. Og Toril Åndal mener det er viktig at oppussingen av hotellet ikke skal gå utover den gamle og hjemmekoselige atmosfæren som Grand Hotel har vært en del av. – For oss er det viktig å beholde den atmosfæren vi er kjent for, slår Toril Åndal fast. Om førjulsvinteren har vært travel, ser ikke nyåret til å bli noe særlig mindre hektisk. En rekke arrangementer står for tur. Blant annet skal Grand være vertskap for idrettstinget i Møre og Romsdal. Nå vil Grand Drift AS iverksette målretta markedsføring mot weekendmarkedet – et tilbud som med kulturhus og muligheten til større arrangement, i langt større grad har åpnet seg for driverne. Ivar Åndal mener at både Rauma Kulturhus og Grand Hotel vil kunne trekke veksler på hverandre i den sammenhengen. Effekten fra kulturvirksomheten vil føre til flere overnattinger og økt aktivitet i hotellet. Kulturen vil på sin side vil få tilreisende mennesker til sine arrangement når Grand Hotel tilbyr sine weekendpakker. – Også kulturen vil ha behov for tilreisende mennesker om de skal få fulle hus, poengterer Ivar Åndal. At bedriften nå har inntatt rollen som Gazellebedrift, vil definitivt ikke utgjøre noen sovepute for driverne – tvert imot. – Nå har vi lokaliteter som gjør at vi kan satse enda mer på markeder som reiseliv og turisme, som konferanser og weekendopphold med forskjellige aktiviteter, slår Ivar Åndal fast. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213

<B>Klar for bordsetting.</B> Siri Bakken Åndal (til venstre) og Silje Grøvdal Rosenfors har pyntet borda; gjestene tripper utålmodig for å kunne sette seg til bords i Trollstolen. De to er klar til å innta servitør-rollen.
<B>Kokker.</B> Tre kokker ved Grand Hotel Bellevue som tok seg tid til en aldri så liten forevigelse sist lørdag. Fra venstre Samuel Fjällborg, Julia Austdal og Jacek Armatynski.