Fra 5. juni og fram til tirsdag 12. august har hele 23 sjåfører mistet førerkortene sine i 60-sona gjennom Verma. De fire siste mistet "lappen" tirsdag, mens det på onsdag denne uka også ble gjort fire førerkortbeslag i 80-sona like ved Marstein. Verst i fylket Det er ingen tvil om at Romsdalen er blant de strekningene i Møre og Romsdal hvor sjåfører bryter fartsgrensene oftest. I prosent er antakelig strekningen, spesielt gjennom 60-sona på Verma, den verste strekningen i hele fylket, sier Jarle Opsal til Åndalsnes Avis. Tirsdag hadde UP-patruljen på tre mann kontroll i knappe fem timer gjennom 60-sona på Verma. I løpet av den tida ble det gjort fire førerkortbeslag. To av sjåførene som måtte legge igjen førerkortene sine kjørte i 93 kilometer i timen, de to andre i 91 og 86 kilometer i timen. I tillegg ble det skrevet ut forenklet forelegg til 31 sjåfører hvor det høgest var på 6.500 kroner. I 80-sona er høgeste forelegg på 7.800 kroner. Smiler av forelegg – Flere sjåfører som får utstedt forenklet forelegg smiler bare. Det er tydelig at mange har god råd; mer enn nok penger. Men blant dem som mister førerkortene er tonen en annen. Enkelte tar til tårene når de forstår at førerkortet ryker. Og unnskyldningene er mange, opplyser Jarle Opsal. Han er skremt over hvordan enkelte gambler med førerkortene sine. Noen kjører så fort at de trolig må i fengsel for å gjøre opp for seg. De som mistet førerkortene må være uten i minst tre måneder. De som mister det for seks måneder må kjøre opp på nytt igjen. Og de som kjører enda raskere må i retten for å gjøre opp for seg, noe som kan ende i fengselsstraff. Det er ellers verdt å merke seg at det nå vurderes å redusere antall prikker til seks i løpet av tre år som grense for å miste førerkortet. I dag er grensa på åtte prikker. Nesten bare menn Opsal sier det er i all hovedsak menn som blir tatt i fartskontroller. Han ser at det er to ulike aldersgrupper som blir mest tatt; de fra 18-20 år og de som er pluss/minus 50 år. – Sistnevnte gruppe har best råd. Kanskje har de også nye og spreke biler. De aller fleste er også sjåfører på veg gjennom Rauma. Det er ikke mange av dem som bor fast i kommunen som blir tatt i våre kontroller, forklarer Opsal videre. Han sier videre at de onsdag hadde laserkontroll i 80-sona på Marstein. Resultatene her var også nedslående; fire førerkortbeslag og 35 forenklet forelegg. Høgste fart ble målt til 131 kilometer i timen. Videre 123, 121 og 116 kilometer i timen. Alle endte med førerkortbeslag. Kontrollen på Marstein varte i sju timer. Torsdag sjekket UP-patruljen Jarle Opsal, Ditlef Sandanger og Olav Bjørkedal om sjåførene kjørte uten promille nedenfor den gamle aldersheimen på Åndalsnes. Her var resultatene langt mer hyggelig lesning; alle blåste grønt. 140 blåste; ingen ga utslag. I tillegg sjekket UP også torsdag om kjøretøyene hadde riktig farge på oblatene, rød farge. Her var det seks som kjørte med blå oblat av ulike årsaker. – Feil farge på oblatene kan medføre avskilting, påpeker Jarle Opsal. Lærer ikke – Om vi har gjengangere blant dem som blir tatt? Ja, jeg kan nevne at under kontrollen på Marstein torsdag ble en sjåfører tatt og fikk forenklet forelegg. To timer seinere kom vedkommende kjørende på nytt og vi måtte stanse mannen for å snakke til ham ettersom han var helt i grenseland for nytt forelegg. Jeg har tidligere opplevd at folk har fått to forelegg i løpet av kort tid; de hadde glemt at det var fartskontroll samme sted litt tidligere på dagen, forklarer Opsal hoderistende. Han lover at de kommer igjen til Rauma og Verma. Men det kan fort også bli kontroller andre steder i kommunen. – Ja, vi har fått mange klager på høg fart mellom Åndalsnes og Isfjorden. Det kan fort hende vi også besøker den strekningen neste gang lasermåleren vår. Også gjennom 50-sona på Veblungsnes får vi mange klager. Når vi kommer igjen? Det behøver slett ikke gå lang tid før vi er tilbake. Jeg vil også nevne at vi ikke gnir oss i hendene og er glade for å ta sjåfører som kjører for fort. Det beste er om alle hadde holdt seg innenfor fartsgrensene. Det fører til mye ekstra arbeid når vi både beslaglegger førerkort og skriver ut forenklet forelegg. Det blir en del kontorarbeid nå etter besøket i Rauma, oppsummerer Jarle Opsal. Han legger også til at trenden er økning i hastigheten i løpet av de siste åra, spesielt blant dem som bare er på gjennomreise. Lokalbefolkningen, som skal kjøre ei kort strekning, holder seg i hovedsak innenfor fartsgrensene. – Denne er uka er det flest beslag blant sjåfører hjemmehørende i Molde med omegn. Andre ganger kan det være sunnmøringer som er på farten gjennom Rauma som dominerer beslagstatistikken, avslutter Jarle Opsal. Lars Smisethjell Lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584