Planene om et gedigent nybygg ved Kamsodden har vakt sterke reaksjoner blant naboene. I går var formannskapet samlet til befaring i området. De var ikke alene. Gruppen ble nemlig møtt av en samling naboer som argumenterte sterkt for at planene må stoppes. Sterkt engasjement – Dette bygget kommer til å ødelegge hele Åndalsnes, framholdt Ingebjørg Pedersen, som mener byggets høgde på 25 meter vil være avgjørende i så måte. I sitt høringssvar skriver beboerne at Rauma rådhus til sammenlikning bare er 25 meter høgt. Hun kjempet for nabolagets sak sammen med Kirsten Oshaug, May Parkvoll, Aud Trøen og Solveig Indrebø. Ikke bare er beboerne bekymret over hvordan et så stort bygg vil påvirke utsikten, de tror også boligprisene i området vil få seg en betydelig knekk om bygget blir realisert slik det er søkt. – Det begynte allerede i 1975 med store rør, så kom oljeeventyret og plattformene. På '80-tallet hadde vi digre kokshauger her som gjorde det umulig å tørke klær utendørs og nå kommer dette. Hele tida har vi vært nødt til slåss, fortalte Kirsten Oshaug under befaringen, men la til at det er håp i hengende snøre. Preget av møtet Formannskapet lot seg tydeligvis påvirke av det sterke engasjementet til beboerne. Arne Steffen Lillehagen (V) var den første som tok ordet da saka var oppe til behandling. Han saknet en anskueliggjøring; en fotomontasje, som enda bedre kan vise hvilke konsekvenser et slikt bygg vil få for nærområdet. Lillehagen antydet også at han ikke var innstilt på å tillate et bygg 25 meter høgt. Også Eva Karin Gråberg (Ap) ønsket seg bedre visualisering og la til: – Dette bygget ser forferdelig stygt ut. Ordfører Torbjørn Rødstøl (Sp) sa dette var en vanskelig sak og fortalte om hvorfor tiltakshaver (Wenaasgruppen) hadde valgt et såpass ruvende bygg. – De er avhengige av et stort volum. Egentlig kunne de tenkt seg en større tomt, men ettersom det ikke gikk må de bygge i høyden. Nærheten til Tollpost var også avgjørende, sa Rødstøl.

– Ikke så ille

Arne Hop (KrF) mente på sin side at bygget nødvendigvis ikke trenger å bli så skjemmende og signaliserte at han ville følge innstillingen som tillater omregulering. Også Øystein Valde (H) mente det var fornuftig å legge et så høgt bygg inntil Kamsodden, og trodde en lokalisering så tett Tollpost kan gi en fin miljøgevinst. Arealplanlegger Grethe Andersen sa på sin side at Wenaasgruppen hadde signalisert at de ville legge ekstra krefter i byggets utseende. Rødstøl poengterte deretter at det for Wenaasgruppens del vil være like naturlig å legge et slikt sentrallager på Østlandet og at det er eierens (Lars Wenaas) tilknytning som gjør at de ønsker å bygge her. Deretter skled diskusjonen ut i en debatt om alternative etableringssteder. Isfjordsvegen ble nevnt, men Rødstøl fortalte at tiltakshaveren ikke var interessert i den tomta. Imidlertid fortalte han at Wenaas på generelt grunnlag hadde sagt at Hovdemyra industriområde i Måndalen var "svært interessant". Utsettelsen Tanken på å få flyttet komplekset til Måndalen vekket straks interessen til flere av representantene, og det endte med at saka ble midlertidig utsatt inntil Rødstøl kunne få tatt en telefon til Wenaas. Etter en del forsøk, fikk Rødstøl endelig kontakt med Wenaas og kunne deretter at Hovdemyra ikke var aktuelt, hovedsakelig fordi Wenaasgruppen ikke har tid til å vente på at området blir ferdigregulert. Dermed ble valget nokså enkelt for formannskapet: Anslagsvis 15-20 nye arbeidsplasser på Øran, eller beholde Kammenområdet som i dag. Valgte jobbene Da det kom til stykket, valgte alle i formannskapet, så nær som Gråberg, arbeidsplassene. For å sukre pillen for beboerne litt, ble det lagt inn en formulering i vedtaket om at det skal arbeides med løsninger for ny veg til området, samt en ny voll mellom boligområdet og industriområdet. Det er like vel ikke helt slutt på håpet i hengende snøre som beboer Kirsten Oshaug satte sin lit til. Det er nemlig kommunestyret som endelig skal avgjøre saka på førstkommende møte, 28. august. Til den tid bes også tiltakshaver om å framskaffe en fotomontasje som gir et bedre inntrykk av hvordan et evt. nybygg i Kammen vil påvirke omgivelsene. Men tanke på hvordan vinden blåser i formannskapet, ser det imidlertid mørkt ut for de protesterende naboene.

<B>På befaring. </B>Blant andre Torbjørn Rødstøl (Sp), Eva Karin Gråberg (Ap) og John Ekroll (Ap) får en gjennomgang av forholdene på Kammen av arealplanlegger Grethe Andersen
<B>Talte naboenes sak.</B> Fra venstre Aud Trøen, Kirsten Oshaug, Ingebjørg Pedersen, May Parkvoll og Solveig Indrebø argumenterte sterkt mot bygging under befaringen.