Eva Straumes far, Ragnar Straume, trenger pleie 24 timer i døgnet. Han er 92 år gammel, kan ikke gå ved egen hjelp og kan heller ikke spise selv, ifølge datteren. Til å passe på seg har han Evas mor, 83 år gamle Hjørdis. – I praksis er hun fengslet i sitt eget hjem og har omsorgsjobb 24 timer i døgnet, sier Eva, som er redd moren vil falle sammen når som helst. Straume har gjentatte ganger søkt om å få plass på sjukeheim til sin pleietrengende far. Foreløpig har dette ikke ført fram. Sist hun var med faren på sjukehuset mente personalet der at han burde hatt plass på sjukeheim, noe de også kontaktet kommunen om. Men fra Rauma kommune var svaret fremdeles det samme: "Det er ikke ledig plass". Avlastning og hjemmehjelp Fra juni i år har faren fått avlastningsplass ved Åndalsnes sjukeheim 10 dager i måneden, men nå i august nektet han å bli med mer. – Det blir for mye styr for ham, denne flyttinga fram og tilbake, mener Straume, som ikke vil true faren til noe han ikke vil. Hun har tidligere ytret ønske om at faren måtte få sjukeheimsplass ved Åndalsnes sjukeheim. Bakgrunnen er at han, i sine siste klare øyeblikk, har sagt at han ikke vil til Isfjorden. – Mor synes det er vondt å eventuelt måtte sende ham til Isfjorden etter å ha bodd i nabolaget til Åndalsnes sjukeheim i 47 år. Men vi har gått tilbake på det ønsket likevel. Mor sa fra til en av hjemmehjelperne at en plass ved Rauma sjukeheim i Isfjorden var aktuelt likevel, bare han fikk plass. Jeg håper dette ble brakt videre, sier Straume. – Kan ikke gå ut Straume skryter av alle som er med på å ta seg av faren hennes, inkludert personalet ved Åndalsnes sjukeheim, som har hatt ham på avlastning. Foreldrene har fått trygghetsalarm, som blant annet må brukes når faren må på toalettet. – Hjemmehjelpen er flinke til å komme. Men mor har ikke lyst å ringe i tide og utide heller. Dermed er det Straumes 83 år gamle mor som må gi faren tabletter og øyedråper, blant annet. Ansvaret på den gamle damen tynger og Straume mener at dette er et ansvar hun burde slippe å ha.– Hun kommer seg ikke ut av sitt eget hus før jeg kommer hjem fra arbeid. Da først kan hun handle eller gjøre andre ærend. – Og så er det en ting jeg ikke begriper, og det er at det ikke finnes ventelister. Det er greit at man ikke kan forutsi når folk går bort og det blir ledige plasser. Men det må da kunne gå an å lage en oversikt over hvor mange som venter på plass og hvilken prioritet i køen disse har, undrer Straume. Hun ser situasjonen som helt uholdbar og vurderer nå å skaffe advokathjelp for å få sjukeheimsplassen hun mener faren har krav på etter loven. Anders Hagen anders.hagen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 29, mobil: 906 56226