I lørdagens papirutgave av Åndalsnes Avis har Arne-Dag Gjærde og Johnny Loen i Møre og Romsdal fylkeskommune en kronikk på trykk.

Gjærde er by- og tettstedskoordinator, mens Loen er plansamordner, og saka handler om detalsjhandelen på Øran og Åndalsnes. Gjennom kronikken levnes det ingen tvil om hva de to mener om etablering av kjøpesenter på Øran. Kort fortalt både forsvarer og forklarer de to byråkratene Fylkesmannens stopp av disse planene.

– Byråkrater og sakbehandlere bør ikke, i en slik sak, mene noe offentlig rett før valget. Det er det politikere som skal gjøre.

- Senterutbyggingen er en sak i valgkampen, og for meg kan det se ut som at saksbehandlere, ved å offentliggjøre sitt syn, kan forsøke å påvirke debatten inn mot valginnspurten, sier Svein Kroken, på vegne av seg sjøl og investorene bak kjøpesenterplanene på Øran.

Kroken reagerer blant annet på at påstandene om for lav gjennomgangstrafikk gjentas.

– Her har vi bygget Trollveggen besøkssenter, og har åpent bare om sommeren. Likevel klarer vi å forrente investeringa. Hallo! Dette baserer seg kun på gjennomgangstrafikk, sier Kroken.

Kronikken Kroken reagerer på kan du lese også her