Områdeprising av strøm har eksistert siden 2007. Men Rauma Energi har ikke justert fakturaen i henhold til dette før nå.

– Dette skyldes noe så enkelt som at vår systemleverandør ikke har fått til en tilfredsstillende ordning for å få dette med på fakturaen, forklarer Røberg.

Han tror kundene har tjent på dette, sjøl om områdeprising kan føre til både lavere og høgere strømregning.

Bare fastprisavtaler

Områdeprisinga berører bare husholdningskunder og bedriftskunder med fastprisavtale. For kunder med standard variabel kraftipris eller spotpris, er områdepris allerede inkludert.

På regninga til fastpriskundene kom det for januar og februar inn et nytt punkt; nemlig "Kraftpris tillegg". For januar måtte kundene betale ca 0,65 øre pr. kWh i tillegg, og for februar ble tillegget ca. et halvt øre, avhengig av forbruk og kundeprofil (når på døgnet strømmen brukes, etc).

Bosted avgjør

Det er differansen mellom systempris og områdepris som avgjør tillegget eller fratrekket pr. kWh. Dersom systemprisen for eksempel har vært 70 øre i fakturaperioden og områdeprisen har vært 70,5 øre, betaler kunden 0,5 øre i tillegg. Og det er områdeprisen i området der du bor som gjelder, ikke hvor strømleverandøren holder til.

Enkelt sagt er det markedet - altså tilbud og etterspørsel - som bestemmer områdeprisen i hvert område.

– Er kundene tilstrekkelig informert om det nye punktet i regninga?

– I standardkontrakten som kunden signerer på står det et punkt om at områdeprising vil bli innført. Sammen med regninga vi sendte ut nå sist fulgte det også med et brev om dette.

– Dette er likt for alle kraftselskaper, og vi som strømleverandør kan ikke påvirke områdeprisen. Men det er fullt forståelig om enkelte synes det er vanskelig å forholde seg til, sier Røberg.