Sentrale personer i Norddal kommunen tok tidligere i år et initiativ overfor Rauma og Lesja kommuner med tanke på å få til en ny pilegrimsled over fjellet fra Valldal til Lesja. Dette initiativet har nå kommet så langt at det er satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra de ulike kommunene. I tillegg har initiativet drahjelp av Hans Jacob Dahl som er daglig leder ved Pilegrimssenteret Dovrefjell.

– Vi skal nå i løpet av en måned jobbe med å hente fram historisk dokumentasjon på hva som finnes av spor etter Olav den hellige, forteller Solveig Brøste Sletta. Hun forteller at det som i dag kanskje er mest kjent her i Rauma er Alteret i fjellet ved Alterhøa på Verma. I tillegg fortelles at det skal finnes historier fra Helgestøa på Vågstranda.

– Men Snorre forteller ikke om Alteret. Bare at Olav gikk over fjellet fra Grønningseter til Einbu på Lesjaskog. Her kunne han i realiteten ha tatt tre forskjellige veger over fjellet. Men det er dette vi nå skal jobbe med og vi er veldig interessert i å få innspill om det skulle være noen som mener å ha kunnskap om Olav den helliges fotspor i Rauma, sier Solveig Brøste Sletta.

Ny led

For målet står fortsatt fast og entusiasmen i den nedsatte gruppa er stor, ifølge Brøste Sletta. Tanken er nå å jobbe fram et prosjekt som skal bli godkjent som en offisiell pilegrimsled. Det er Fylkesmannen i både Møre og Romsdal og Oppland som må godkjenne en slik søknad. Men å få godkjenning forutsetter blant annet overnattingsmuligheter og mat.

– Per i dag er det derfor mest naturlig å tenke seg en led fra Valldal via Tjønnebu og Vakkerstølen til Bjorli. De to hyttene er turistforeningshytter med tilgang på mat og overnatting. Det beste hadde vært om vi i tillegg fikk til en ordning i området Kabben/Brøste. Det får vi også se på etter hvert, sier Brøste Sletta.

– Men da kommer ikke turen innom Alteret?

– Nei, det gjør den ikke med mindre vi legger til rette for en sideled til Verma. Men noen sier også at Olav den hellige hadde to turer gjennom vårt område. Den første på kristningsferda i 1021. Kanskje var det den gangen han var på Alteret og ikke i 1028-1029. Jeg er ingen historiker, men en tanke kan det være. Dette håper vi nå å finne ut av, avslutter Solveig Brøste Sletta.

S