– Dette går utover forbrukerne, den rammer ikke bare oss

foto