Åpen for trafikk etter at tilhenger sperret fv. 63