På Innovasjonsfestivalens andre dag, tirsdag, stod temaet "Framtida i landbruke" på agendaen. Dette seminaret er det som har flest påmeldte av alle på festivalen, og først blant foredragsholderne stod Simen Bjørgen fra Norsk Kulturminnefond.

Kulturminnefondet sitter på en pengesekk på over 77 millioner kroner (i forslaget til statsbudsjett), som de deler ut blant annet for å minimere tap av verneverdige bygg.

Nå ønsker Bjørgen seg søknader fra Rauma.

- På 70-tallet var det registrert 100.000 gårdsbruk i Norge som fikk produksjonsstøtte. På alle disse gårdsbrukene var det en bygningsmasse, og byninger forfaller dersom de ikke blir tatt vare på. Det er mange bygg som er verdt å ta vare på i landbruket, og Rauma er en spennende kommune også i den sammenhengen, forklarte han til de frammøtte.

Kulturminnefondet støtter, i tillegg til landbruksbygg, for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap

- Vi klarer å gi støtte til rundt halvparten av de som søker. Men det er viktig for oss å gjøre en innsats for å få flere søknader, for vi vil ha en geografisk spredning i hvor midlene blir brukt, sier han.

- Tenk på bruken i framtida

Når gamle bygg i landbruket skal pusses opp, har Bjørgen et råd:

- Vårt motto er bevaring gjennom verdiskapning. Det er viktig å tenke gjennom hva bygget skal brukes til, mener han.