Dette innebærer blant annet at samtlige 6. klassinger i kommunen har hatt besøk av brannvesenet og fått så vel teoretisk som praktisk kunnskap om brannvern.

Åndalsnes Avis var på plass i Isfjorden onsdag, der 6. klasse ved oppvekstsenteret hadde besøk av Bernt Mittet og Falke Haugen fra Rauma brannvesen. Etter en halv times teori innendørs, bar det ut til plassen foran idrettshallen. Her fikk samtlige 28 elever prøve seg med skumapparat på slokking av åpen ild.

Skal vi dømme ut fra innsats og ferdigheter, har de aktuelle foresatte i denne sammenheng dugandes hjelpere dersom en situasjon skulle oppstå. Elevene deltok med disiplin og iver og samtlige fikk greit slutt på flammene. Det ble i tillegg tid til en rask demonstrasjon i bruk av brannteppe.

I sammenheng med brannvernuka oppfordres det til en nasjonal brannøvelse der alt fra bedrifter, institusjoner og offentlige kontorer til private husholdninger avholder en egen brannøvelse i løpet av september.