Det bekrefter operasjonsleder Kjell Biesmans ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

- Vi har tre hypoteser: Det ene er at han døde av en medisinsk årsak. Nummer to er at han døde med bakgrunn i et uhell. Nummer tre er at det er en kriminell handling som ligger bak, sier Biesmans.

- Har siktede erkjent at han har vært i slåsskamp med avdøde?

- Det vil jeg ikke kommentere. Han sitter i avhør nå.

- Hva er politiets hovedfokus framover?

- Det er å få tatt vitneavhør og avhør av siktede for å bringe på det rene de faktiske forhold. Så blir det neste steget obduksjon.

- Når får dere svar på det?

- Mest sannsynlig blir det obduksjon en av de to første dagene, sier operasjonslederen.