Ifølge valgansvarlig i Rauma kommune, Trygve Børsting, ble den første forhåndsstemmen til stortingsvalget 2017 lagt i urnen i kommunehusets resepsjon straks dørene åpnet.

– Alle som vil kan avgi sin forhåndsstemme fra i dag av, og det kreves ingen forklaring på hvorfor man vil avgi stemme før selve valgdagen mandag 11. september, forklarer Børsting.

Legitimasjon

– Det eneste som kreves er at man kan legitimere seg. Vi anbefaler også at de som vil forhåndsstemme tar med seg valgkortet, men det er ikke noe krav.

– For å kunne forhåndsstemme i Rauma må man ha vært registrert som bosatt i kommunen 30. juni. Du kan også avgi stemmeseddelen i Rauma sjøl om du var manntalsregistrert i en annen kommune 30. juni. Dette gjøres på en spesiell stemmeseddel, men da er det den stemmeberettigas eget ansvar å avgi stemma tidsnok til at seddelen kan sendes fram til riktig kommune i tide til å bli godkjent, påpeker Børsting.

I tillegg til at stemmeurnen er åpen i rådhuset alle hverdager fram til selve valgdagen blir det også arrangert forhåndsstemming to andre steder i kommunen: Raumasenteret den siste fredagen og lørdagen i august samt den første fredagen og lørdagen i september. I tillegg arrangeres det forhåndsstemming ved Vågstranda skule på ettermiddag og kveld onsdag 6. september.

Økning

Erfaringene fra de siste Stortings- og kommunevalgene i Norge har vist en markant økning i forhåndsstemmegivning. Ved kommunevalget 2015 ble det avgitt hele 1.011 forhåndsstemmer i Rauma kommune. Totalt ble det avgitt 3.566 stemmer av 5.879 stemmeberettiga i 2015.

Hvis du lurer på resultatet av stortingsvalget i Rauma ved forrige stortingsvalg i 2013, så finner du det HER.