Tor Sannes har i mange år sittet i dommerkomiteen i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Han har sett behovet og merket kravet til å hente inn nye dommeraspiranter.

Nå har han sagt takk for seg i komiteen, men deltar likevel aktivt i arbeidet med stimulere til en gjerning som dommer i fotballkamper.

Per i dag har Rauma 5 dommere som er kvalifisert til å dømme innen seniorfotballen. Christina Westrum Pedersen er kommunens ubestridte elitedommer. Modolf Holm er den som følger nærmest Christina når det gjelder å kunne dømme oppover i seriene. Rolf Erik Pedersen er vår tredje dommer, mens sønnen Thomas Westrum Pedersen og Tor Sannes er fjerde og femte av våre svartkledde som er klar til å gå i striden.

For det å være fotballdommer er først og fremst artig. Men det er også å ha bein i nesen; tåle å bli kritisert og i ytterste konsekvens sjikanert.

Sjøl ikke fotballdommerne kan holde på til evig tid; de har behov for avløsere.

To unge gutter, Mads Lien og Matias Scheide Sannes, har gjennomført assistentdommerkurs. De kan være våre to nye dommere.

I tillegg er det nylig gjennomført dommerkurs for unge utøvere som med gjennomført kurs skal kunne dømme kamper der spillerne er under 12 år.

– Det var 21 som fullførte kurset i regi av Isfjorden IL – aspiranter fra hele kommunen. Og det er bra – det viser at det tross alt er en viss interesse for dommergjerningen, mener Tor Sannes.