Søndag ble tre tonn sjøørret, stamfisk fra våre lokale vassdrag,flyttet fra genbanken på Herje til genbanken på Hamre.

- Dette er et føre-var tiltak som vi nå velger å iverksette.Grunnen er rett og slett at det er for stor usikkerhet knyttet tilvannforsyningen til Herje genbank nå i innkjøringsfasen for Herjekraftverk. Nå kjører vi om lag halvparten av fisken til Hamregenbank, slik at vi skal ha alle de fem stammene på begge steder, ifall noe uforutsett skulle skje, forklarer Linda Aaram,miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Stamfisken kommer fra Istra, Rauma elv, Henvassdraget ogInnfjorden. Det er ikke en spesiell hendelse som utløserfiskeflyttingen nå, men de tør ikke vente lenger.

- Det har sålangt ikke skjedd noen skade på stamfisken ved genbanken, men fordifisken her er så viktig for reetableringsarbeidet i Raumaregionen,ønsker vi ikke å ta noen sjanser før vi er sikre på atproblematikken rundt vannforsyningen er løst, sier hun.

Svært verdifullt genmateriale

Å flytte fisk fra en genbank til en annen har ikke tildligre blittgjort på Herje genbank, men stor kompetanse var samlet på stedetsøndag for å passe på at alt gikk bra. Fisken ble bedøvet mednaturlige midler for å minske stresset.

- Dette er uerstattelig stamfisk, som det er viktig å bevare. Detat vi har denne genbanken har gjort det mulig for oss årotenonbehandle elvene i Rauma, og tilbakeføre den opprinneligestammen, forklarer prosjektleder Bjørn Bjøru fraVeterinærinstituttet.

Han forteller at å flytte fisk på denne måten pleier å væreuproblematisk.

- Det er likevel noe vi ikke ville valgt å gjøre, omdet ikke var helt nødvendig, sier han.

Fisken skal tilbake til genbanken på Herje når vannforsyningen ersikker igjen.

- Vi har ikke kapasitet til å ha fisken permanent på Hamre. Nårutfordringene her er løst, skal fisken tilbake, sier Aaram, somlegger til at de har en løpende dialog med Rauma Energi for å finnestabile løsninger.

Utfordringer med reservevannforsyningen

Administrerende direktør i Rauma Energi forteller at de har stor forståelse for at Fylkesmannen nå ønsker å spre risikoen i innkjøringsfasen med nye Herje kraftverk.

- Vi har kommet langt på veg med å løse de utfordringene som har oppstått, men det er noen problemer som gjenstår. Vi har en god dialog med Fylkesmannen om dette, og vi jobber med å finne løsningene, forteller han.

Genbanken får vann fra Herje kraftverk, og den ordinære vanntilførselen er det ingen problemer med. Det er reserveløsningen, som skal tas i bruk hvis kraftverket står, som skaper utfordringer. Da skal vannet tas rett ut fra rørgata uten å være innom kraftverket.

- Først var det mye luft i vannet. Det fikk vi løst, men da fikk vi i stedet risting i noen av rørene. Det er naturligvis ikke ønskelig, så det jobber vi nå med å fikse, forklarer han.

Genbanken har også en reserveløsning til. Det er å bruke det gamle inntaket, fra før kraftverket ble bygget. Det skal altså, når innkjøringsfasen er over og alle problemer er løst, være en svært sikker vannforsyning til genbanken.

- Meget alvorlig

Vidar Skiri, som leder samarbeidsutvalget for de tidligere infiserte elvene i Rauma, karakteriserer situasjonen som svært alvorlig.

- Det står i konsesjonsvilkårene at Rauma Energi plikter å holde en stabil vanntilførsel til genbanken på Herje. Når fylkesmannen nå mener situasjonen er så usikker at fisken må hasteflyttes på en søndag, så er det klart at det er dramatisk. Vi forventer at Rauma Energi finner en løsning på problemet raskt, slik at fisken kan flyttes tilbake, sier han.

Han forteller at arbeidet som har vært gjort med å bevare fiskestammene gjennom flere tiår, vil gå tapt dersom stamfisken dør.

- Vi som eier fisken der ute synes dette er en meget uheldig situasjon. Denne stamfisken er uerstattelig, sier han.

Fisken flyttes fra tank og over på lastebil. Foto: Stine Vandevjen Olsen