Dette var gjengs oppfatning blant rød og blå russ fra Rauma videregående Skole, lørdag. Da møttes de nemlig til forskjellige aktiviteter i sentrum av Åndalsnes. Vaffelsteiking, bilvask og salg av lodd/russeaviser. Inntekta fra arrangementet; både det i sentrum lørdag – og andre underveis til avslutninga 17. mai – går til den lokale avdelinga av Livsglede For Eldre. – Som russ skal vi sjølsagt ha det artig. Men vi vil bli husket for russen som gjorde mye godt, sier leder i festkomiteen, Ida Nyløkken. Les mer om russen i papirutgaven lørdag 3. mai.