I alt stemte 3.358 personer ved kommunestyrevalget 2007. 5.703 personer hadde muligheten til å stemme. Det gir et frammøte på 58,9 prosent. Noen prosentpoeng høgere enn ved de siste tilsvarende valgene. Fremskrittspartiet mister en representant til Raumapartiet, mens Senterpartiet får en mer og Sosialistisk Venstreparti mister en representant. Tallene Her er antall stemmer, økning/nedgang i antall stemmer og antall representanter i kommunestyret kommende periode: Arbeiderpartiet........................... 781, pluss 108, 6 repr. Sosialistisk Venstreparti........... 200, minus 151, 2 repr. Senterpartiet............................... 735, pluss 174, 6 repr. Kristelig Folkeparti..................... 323, minus 2, 3 repr. Venstre........................................ 249, minus 46, 2 repr. Høyre............................................ 383, minus 17, 3 repr. Fremskrittspartiet........................ 516, minus 137, 4 repr. Raumapartiet............................... 171, pluss 171, 1 repr. Endringene er i forhold til tallene under kommunestyrevalget i 2003. Åndalsnes Avis si papirutgave torsdag 13. september håper å bringe ei fullstendig oversikt over hvem som blir de 27 nye representantene i kommunestyret i perioden 2007-2011. Av Lars Smisethjell