Septembertall. Arbeidsledigheten i Rauma fortsetter å synke. I september hadde NAV Møre og Romsdal registrert 46 ledige i Rauma; 22 kvinner og 24 menn. Det er en nedgang på ni fra forrige måned og er to færre enn ved samme periode i fjor. I Rauma er det nå kun 1,2 prosent av arbeidsstyrken som er registrert ledige. Ifølge NAV har det aldri tidligere vært så lav arbeidsløshet i fylket i september, og sammenliknet med september 2005 er ledigheten halvert. NAV er nå mest bekymret for at bedriftene i fylket ikke skal finne nok kvalifisert arbeidskraft. I fylket var det ved utgangen av september registrert 1,706 personer helt uten arbeid, noe som tilsvarer 1,3 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode registrerte NAV 1.682 helt nye stillinger i fylket. På landsbasis er det nå registrert 1,8 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.