De siste forhåndsstemmene kom per post på valgdagen. Totalt viste opptellingen at 914 personer har valgt å forhåndsstemme under årets kommunevalg og fylkestingsvalg.

- Antall forhåndsstemmer har bare økt fra det ene valget til det neste. Men dessverre er det ingen sammenheng mellom antall forhåndsstemmer og valgoppslutningen. Erfaringene viser at det er færre som avgir stemmer under lokalvalget framfor Stortingsvalget. Trenden er at færre velger å stemme. Men vi får håpe det snur i år, forklarer Bårdsnes Horgheim videre.