Som en del av et nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr gjennomfører Statens naturoppsyn (SNO) en kartlegging av gaupebestanden. Dette skal også gjennomføres i Rauma og lokal rovviltkontakt Thomas Rødstøl ber om at alle som ser, eller tror de ser, enten spor av gaupe eller selve dyret, tar kontakt så fort som mulig. – Så fort som mulig er viktig fordi vi ønsker å undersøke hvor vidt observasjonene er pålitelige eller ikke, sier Rødstøl. Rødstøl sier ingen vet hvor stor bestanden av gaupe er i Rauma. Han sier det blir helt sporadisk gjort en del observasjoner rundt i kommunen opp gjennom årene. De siste observasjonene han kjenner til, er gjort på Nordsida i kommunen og den siste gaupa som er felt i Rauma, ble felt ved Horgheim så langt tilbake som i 1981. Rødstøl sier videre at et gaupespor vil være åtte til ni centimeter i diameter og de er tilnærmet runde i formen. Det vil være mellom 50 og 60 cm mellom hver fotnedslag i snøen. – Gaupa kan gjerne gå i sporene til hverandre. Slik sett kan det være flere dyr enn man først tenker seg, sier Rødstøl og han legger til at de av og til splitter opp slik at man med det kan avsløre at det har vært flere. Det er dokumentert bare tre tilfeller av at gaupe har tatt lam eller sau her i kommunen de ti siste årene. Det er derfor lite som tyder på at populasjon av dette dyret er stor. – Aksjonen med registrering av publikums observasjoner går ut februar 2008, sier Thomas Rødstøl. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585