– Jeg var usikker på hva det var, for den oppførte seg annerledes enn noe jeg har holdt i før

foto