Høyre vil ikke velge kandidat til fylkesordfører denne helgen