Meldingen gjelder for perioden 20. - 21. mars 2011. I Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Det ventes det mye nedbør søndag og mandag fra sør i Troms til Hordaland. I nord ventes hovedtyngden av nedbøren å komme søndag formiddag/ ettermiddag. Lenger sør utover søndag kveld og mandag. Nedbøren ventes å komme som regn under 400 - 700 moh fra sør i Troms og i Nordland, og under 700 - 1000 moh fra Trøndelag og sørover til Hordaland. Det vil være mildest i den sørlige delen av varslingsområdet. Sammen med snøsmelting vil dette gi betydelig økt vannføring i vassdragene.

Det vil kunne føre til lokale isganger. Regn og snøsmelting vil også kunne føre til lokale oversvømmelser som følge av is og snø som tetter bekkeløp, rør, sluker eller andre avløpsveier. Forsenkninger og bekkeløp vil kunne være utsatt for sørpeskred. Det er usikkerhet knyttet til både nedbørsmengdene og temperatur. I indre og høyereliggende områder er det derfor usikkerhet om nedbøren kommer som regn eller snø.