Foreslår å vurdere endringer i parkeringsordningen