Formannskapet vedtok torsdag å gå for en trinnvis utbygging av Åfarnes 2, der byggetrinn inneholder 16 tomter.

En løsning med seks tomter ble diskutert, men formannskapet landet på at det var framtidsrettet å gå for 16.

Flere politikere ønsker at det blir gjort en markedsundersøkelse for å sjekke interessen.