En av sakene som ble behandlet på tirsdagens kommuneestyre var om Rauma kommune skal være med på en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal.

Mange kommuner har allerede blitt med på ordningen, men i Rauma velger politikerne å vente.

Instillingen fra formannskapet var at finansieringen må på plass først:

Rauma kommune kan ikke vedta tilslutning til felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal med tilhørende forslag til vedtekter innen svarfristen 1. mai 2015. På bakgrunn av manglende dekning av kostnader for kommunen ved deltakelse i oppreisningsordningen i gjeldende budsjett/økonomiplan, kan slik tilslutning tidligst avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2015.

Saken skapte debatt blant representantene. Blant de som talte for å bli med på ordningen nå var Yvonne Wold (Sv) og Arne Hop (KrF). Yvonne Wold la fram et forslag om å bli med på ordningen. Hun mener at det er viktig å vise at kommunen tar ansvar for det som har skjedd med barnevernsbarn i kommunen opp igjennom årene.

Til slutt ble det 15 stemmer for å vente, og 12 stemmer for å bli med.

Ordføreren tror ikke det blir noe problem å bli med i ordningen senere.

- Vi er positive til erstatningsordningen. Jeg tror vi alle sammen er enige om at dette er en viktig sak, men vi må vite hvor vi skal ta pengene fra. Vi må ha dekning for det i budsjettet. Dette er heller ingen akutt sak for de det gjelder, så derfor er det riktig å behandle saken sammen med budsjettet, sier han.