– Det har vi gjort fordi de er en så viktig del av 17. mai feiringen, sier Anne Høyseth.

Hun er en av de åtte foreldre som sitter i styret for Isfjordens 17. mai komité. Hvert år etter 17. mai toget, samles bygdas innbyggere med gjester, til stor feiring av nasjonaldagen i Isfjordens Samfunnshus. Arrangementet holdes av Isfjordens skoles femte og sjette trinn. Selve 17. mai komiteen er valgt ut blant disse elevers foresatte.

– På den måten får vi fordelt ansvaret for arrangementet på nye medlemmer hvert år. Selv om det er noen foreldre som går igjen, forteller Høyseth.

Hun vil benytte anledningen til å skryte av foreldre som er så flinke til å stille opp.

– De gjør en kjempeinnsats, både med selve bakingen og salget på samfunnshuset. Det hadde ikke gått uten dem.

Arrangementet er godt besøkt og i år ble omsetningen på 50.000,- kroner, og overskuddet 26.000,-. I fjor valgte styret å la overskuddet gå uavkortet til hver klasse, der det ble brukt til leirskoletur for elevene. Siden slike turer nå ikke skal finansieres med egenandeler, har styret i år valgt en annen løsning.

– Vi vil gi 2000,- kroner til Åndalsnes og Isfjorden skolekorps og like mye penger til Isfjorden Hornmusikk. Resten av overskuddet fordeles på hver klasse, som sammen med foreldrene skal bestemme hva pengene skal gå til, forklarer Høyseth.

Anita Fagerholt har ansvaret for økonomien i styret, og hun kan fortelle at dette vil bli bestemt på første foreldremøte til høsten.

- Vi har oppfordret foreldrene til å tenke på hva de vil gjøre med overskuddet, samtidig som elevenes ønsker blir tatt hensyn til, sier hun.