For spørsmålet som stilles i utgangspunktet er kort og godt: Vil kommunen overta private vannverk?

Og det er til dette spørsmålet svaret fra rådmannen er negativt – i alle fall i utgangspunktet.

I innstillingen overfor politikerne er det påhengt ett alternativ som likevel gir håp. Utvidelse av kommunale vannverk ved integrering av andelsvannverk, kan være aktuelt, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Spørsmålet om kommunal overtakelse av privat vannforsyning har vært aktualisert tre ganger denne vinteren. Da Verma vannverk sto uten vann i kuldeperioden før jul gikk leder ut og hevdet at det var en kommunal plikt å sørge for drikkevann til kommunens befolkning.

Aktuelt tema

I vår luftet også daværende styreleder i Tørla vassverk i Måndalen tanken om kommunal drift. Etter Helge Brudeseths mening må det en profesjonell driver til for å kunne drifte et vannverk.

Nå vil altså Torvik vassverk ha klarlagt premissene for en eventuell kommunal overtakelse.

Saksbehandler Dag Søvik konkluderer i saksinnstillinga si overfor formannskapet at det ikke foreligger noen plikt for en kommune å bygge og drive et vannforsyningsanlegg for sine innbyggere. Han slår imidlertid fast at kommunen har et sanitært ansvar overfor innbyggerne – at de forholdene er tilfredsstillende.

Har bidratt

I slike tilfeller kan det være aktuelt for kommunen å etablere kommunal vannforsyning.

Han påpeker at kommunen har bidratt overfor private vannverk. Med rådgiving, med fellestiltak og teknisk bistand. De bidrar også med garanti på lån som vannverkene må ta opp.

– I kommunen er det i dag åtte private vannverk som er godkjenningspliktig, slår Søvik fast.

Han ramser opp en rekke avklaringer som må være på plass før kommunen kan overta:

Ulikt eierskap av ledningsnett i private vannverk. Det må tilpasses kommunal praksis.

Ulike gebyr. De som er knyttet til Torvik vassverk betaler 2500 kroner i året – de som er en del av kommunens forsyningsnett betaler 1739, for eksempel.

Overtakelse av lån.

Vil andelseiere ha utbetalt sin andel i tilfelle kommunal overtakelse?

Avklaring når det gjelder framtidige investeringer. Det er ulikt behov fra vannverk til vannverk.

Avklare spørsmålet om økt bemanning i kommunen – investere i overvåkingsanlegg, blant annet.

Søvik konkluderer med at skulle det bli aktuelt å ta over private vannverk vil det også innebære at abonnenter, som i dag er tilknyttet kommunale vannverk, må regne med høgere vanngebyr.

Han slår også fast at kommunen må påregne økt bemanningen ved overtakelse. De må dessuten ta på seg framtidige investeringer private vannverk står foran – det og overta private vannverks lån – blant annet.