Isfjorden Idrettslag fikk 100.000 kroner fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal i 2009. Leder i skigruppa, Rolf Herman Bjerkeli håpet at området som er ment til skileik for de yngste, skulle få lys den sesongen. Nå Ønsker IIL å inngå leieavtale for området med kommunen, men må vente på avklaring av en annen avtale først. Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Dette er et område som laget i dag benytter til skileikområde, blant annet. De skal også bygge en garasje til en tråkkemaskin som blir benyttet i området rundt Stormyra. Bruken av området er i tråd med reguleringsplanen, slik sett ser ikke kommunen noen hindring i det å inngå avtale med Isfjorden IL. For skal IIL sikre seg spillemidler til garasjebyggingen kreves det en 40-årig leieavtale med grunneier – kommunen. Men sjøl om viljen til å leie ut er til stede – også i formanskapet, venter de på et svar fra Isfjorden & Åndalsnes skytterlag – en tinglyst avtakle til og med, som kommunen venter på endelig godkjennelse av. Og med bakgrunn i den uavklarte situasjonen med sktytterlaget, valgte formannskapet å utsette en eventuell avtaleinngåelse med Isfjorden IL.