Posten går inn for at postombæringen reduseres fra fem til tre dager i uka fra 2020. Fra 2022 bør det kuttes til bare to dager i uka.

Det går fram av Postens høringssvar i forbindelse med Samferdselsdepartementets arbeid med endringer i postloven. I brevet går det fram at 95 prosent av det som i dag havner i folks postkasser, kan digitaliseres.

En omlegging vil innebære at 1.500 årsverk blir overflødige, og at om lag 2.600 ansatte vil få endrede arbeidsoppgaver. På sikt venter Posten at det blir postombæring bare én dag i uka.

– Hvis staten vil opprettholde postomdeling fem dager i uka, vil utgiftene vokse for hvert år. I 2025 vil staten måtte betale én milliard kroner for ulønnsomme, men leveringspliktige posttjenester, skriver Posten.

– For Postens økonomiske bæreevne er utviklingen dramatisk. Mange trekker fram at «Posten skal gå med post, ikke med overskudd». Det blir for enkelt. Posten skal levere de tjenestene du og jeg faktisk trenger, uten å belaste fellesskapet. Det betyr postomdeling annenhver dag og etter hvert én dag i uken, sier konsernsjef Tone Wille.