- Jeg fikk telefon fra ministeren i dag tidlig som ville informere om dette. Det er gledelig at det endelig gikk i orden, sier ordfører Lars Olav Hustad om nyheten om at Europris nå likevel får utvide butikklokalene sine på Øran.

Men overrasket er han ikke.

- Det var som forventet, det. Denne regjeringa legger mer vekt på lokaldemokratiet, sier Hustad og er tydelig på at han synes det er et stort tankekors at en utvidelse av en eksisterende butikk må opp på departementsnivå.

- Det er brukt mye tid og ressurser på ei sak som burde vært avgjort i kommunestyret, sier Hustad.

- Hvor mye tid har du brukt på denne saka?

- Jeg regner aldri minutt. Det jeg har kunnet gjort, har jeg gjort, svarer Hustad.

Han mener fylkesmannen ikke har nok lokalkunnskap til å vurdere denne saka godt nok.

- De har vurdert det som om Europris er en del av kjøpesenteret på Øran. Men det er ingen som kjører bort på Raumasenteret og går bort til Europris. I min verden kan man gå i et kjøpesenter, påpeker Hustad.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer det dit hen at det ikke er riktig å anse alle forretningene på Øran som ett kjøpesenter eller én handelspark. Det er med det som bakgrunn at de konkluderer med at saka ikke omfattes av kjøpesenterforskriften.