– Jeg regner med at fokus på E136 blir ivaretatt når vi kommer på besøk, sier Helge Orten (H) som er den neste i transportkomiteen fra vårt fylke. Han er en av 15 representanter i denne komiteen.

Orten nøler ikke med å gi uttrykk for at E136 kanskje er den viktigste både Eksportvegen og importvegen til Møre og Romsdal og at det er viktig at det blir lagt til rette for fullføring av prosjektet i planperioden 2018–2029 som nå skal planlegges.

– Du er ikke bare opptatt av E 39?

– Nei, jeg mener det ikke skal være noen konkurranseforhold mellom E39 og E136. Vi må kunne gjøre begge deler og det er ikke så mye som står igjen for å få fullført E136. Et viktig moment er også at tungbiltrafikken på E136 er like stor som på flere prosjekt mellom øst og vest lenger sør i landet.

Vegvesenet

Strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen sier ingen skal være i tvil om at E136 vil få fokus når komiteen bruker dagen den 25. april til et langt møte i Molde. Han forteller at programmet er lagt etter innspill fra komiteen og at hovedtyngden vil ligge på riksveger, men at fylkeskommunens utfordringer og rammebetingelser vil få plass.

– Men tur for å se på forholdene i Romsdalen blir det ikke tid til?

– Nei, det blir det ikke. Reisedagen blir langt den gamle og den som blir den nye E39 mellom Molde og Førde, sier Strand.

Rauma

– Vi er opptatt av god og tilstrekkelig infrastruktur og det er på det reine at det har vi ikke gjennom Romsdalen i dag, sier leder i Rauma næringslag, Lars Stenerud.

Han sier næringslaget prøver på å påvirke både lokale og sentrale politikere når muligheten byr seg fordi både lokal industri og næringsliv ellers er veldig avhengig av vegen mot Østlandet.

– Konsekvensen av stengte veger er svært stor for lokalt næringsliv, sier Stenerud.

Han sier han ikke vet om det blir mulig å treffe stortingspolitikerne når de kommer til Møre og Romsdal i slutten av måneden.