– Ved feiing viser det seg alltid uregistrerte sotbranner

foto