foto
Fra venstre: Elias Sæther, Emil Unhjem, Olav Haugland, Lone Holm Moa, Leon Nymo, Arne Frisvoll Grøtta, Tobias Slettaløkken og Ivar Frisvoll Grøtta. Foto: Katrine Silseth Naas

Gleder seg til en ordentlig feiring