Tilstanden bedre for svenske som ble tatt av snøskred