– Vi opplever ikke at det er noen krise her i Rauma

foto