Årets refleksdag er den syvende i rekken. Statens vegvesen deler ut reflekser designet spesielt for denne dagen av kunstneren Unni Askeland. I vårt fylke deler vi ut reflekser i sentrum av Molde, Kristiansund og Ålesund mellom kl. 7.00-9.30.

I Molde deler vi ut på rådhusplassen.

I Kristiansund deler vi ut på bussterminalen i sentrum.

I Ålesund deler vi ut på trafikkterminalen ved Moa i Spjelkavik.

Vi deler også ut reflekser ved alle våre trafikkstasjoner.

Målet med refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt et mål om at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 28 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks, så vi har ennå en lang veg å gå. Den nasjonale refleksdagen er et viktig bidrag for å nå målet.