Musikkskolelæreren tok med seg kirkeorgel fra Danmark

foto