Rauma Arbeiderparti hadde medlemsmøte torsdag kveld. Der konkluderte de med at fordelene ved Rauma alene er større enn ulempene. For de to andre alternativene mener de at det er motsatt:

- Vi tilrår derfor at folk prioriterer Rauma som egen kommune, konkluderer partiet i vedtaket.

- Vil kunne beholde offentlige tjenester

Det var torsdag et stort flertall for at partiet skal anbefale Rauma som egen kommune. Per Vidar Kjølmoen har tidligere uttalt til Åndalsnes Avis at han er positiv til en storkommune,

- Jeg har personlig et annet syn enn flertallet, men vi har partidemokrati, så det må jeg bare forholde meg til, sier gruppelederen.

- Hvorfor mener dere at Rauma alene er det beste alternativet?

- Arbeiderpartiet mener at Rauma er en god kommune med mange kvaliteter, og at vi er godt rustet for utfordringer som kommer i framtida. I tillegg mener Arbeiderpartiet at Rauma alene vil styrke Åndalsnes som senter og trygge kommunale arbeidsplasser, sier han.

- Flere utrykte skepsis til hvordan vi vil bli behandlet som en lillebror i en storkommune, legger han til.

Rauma arbeiderparti skriver i vedtaket at de mener Rauma som egen kommune har - og kan videreutvikle - gode og likeverdige tjenester.

- Samarbeid med nabokommuner kan uansett kommunemodell være nødvendig på enkelte områder. Rauma som egen kommune er viktig for å kunne beholde andre offentlige tjenester, og slik sikre at innbyggerne har kort avstand til disse. Rauma arbeiderparti ser det som viktig å styrke lokaldemokratiet, og legger vekt på fortsatt å ha et sterkt lokalt engasjement og et aktivt lokalt næringsliv, heter det i vedtaket.

Legger vekt på folkemeningen

Arbeiderpartiet presiserer at de legger stor vekt på resultatet av folkeavstemningen og oppfordrer folk til å delta i denne.

- Dersom det skulle bli et tydelig flertall for noe annet i folkeavstemningen, må vi naturligvis ta hensyn til det, sier Kjølmoen.

At det blir stort flertall for noe annet, har han derimot liten tro på.

- Jeg tror nok det er den vegen det blåser i Rauma nå; slik jeg leser stemningen tror jeg medlemmene i Arbeiderpartiet er nokså representative for folket, sier han.