Samferdselsdepartementet viderefører prøveordningen med lengre busser i Trollstigen også i 2012. Det blir gjort for å få et breiere grunnlag for å ta stilling til ordningen om ordningen kan bli permanent.

Vegdirektoratet gjennomfører prøveordningen, og det vil bli gått i dialog med berørte altører for å sikre god informasjon. En høring skal gjennomføres i god tid før årets sommersesong.

Prøveordningen ble igangsatt i mai 2011 på grunnlag av innspill fra tronsport- og reiselivsbransjen og etter årets sesong skal ordningen evalueres, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Direktoratet skal levere sine anbefalinger til departementet innen 31. desember 2012.