Allskog vil ha store mengder tømmer og frir til skogeierne. Skogbrukssjef Rune Horvli mener Allskog bør forplikte seg på å drive god informasjon til skogeierne og ikke la behovet for tømmer overskygge viktige biologiske faktorer.

– En bonde slakter ikke en okse når den er 12 måneder når han vet at han får best betalt ved å fore den til den blir 18 måneder. I alle fall med mindre han trenger pengene akkurat der og da.

Skogbrukssjef Rune Horvli understreker at det er den enkelte skogeier som selv bestemmer når han eller hun vil hogge i skogen sin. På samme tid minner han om at det faktisk er mange skogeiere som ikke vet så mye om skogens verdi, skogens biologi og skogens verdiøkning. Og han frykter nå at vi kommer til å spise opp det vi skal leve av i åra framover.

– 9.000 kubikkmeter i fjor og planer om opp til 15.000 kubikkmeter nå. Det betyr kraftige innhogg i produskjsonsskogen og det bør skogeierne få saklig informasjon om. Horvli sier han han informerer gjerne om når skogeiere spør, men han mener også at dette bør være en del av Allskogs forpliktelser. Han sier han frykter at iveren etter tømmer nå vil føre til at for ung og umoden skog blir med på lassene som skal eksporteres til Tyskland.

– Jeg mener, og jeg er ikke alene om det, at skogen her gjerne bør være rundt 60-70 år. Den bør i alle fall være i hogstklasse fem som vi sier. Det betyr moden skog. Store maskinhogster baserer seg mye på hogstklasse fire. Det er for tidlig og skogen legger mye på seg i volum og verdi i løpet av de kommende åra, sier Horvli. Han ber om at både skogeiere og Allskog vurderer dette når kontrakter nå skal skrives, og han legger til at han aller helst skulle ha sett en jevenere avvirkning framover og ikke slike stordrifter som nå planlegges.

– Hva med store hogstflater?

– Det mener jeg ogå at det bør tas hensyn til. Det er av ting folk legger merke til og ikke liker. Det er jeg som får alle henvendelsene i ettertid, sier Rune Horvli og legger til at å unngå store hogstflater også har med planlegging å gjøre.