NVE har sendt ut flomvarsel. Det er ventet vedvarende varmt vær i Sør-Norge de nærmeste dagene. Dette vil føre til kraftig snøsmelting, heter det i en pressemelding fra NVE, som er sendt via Møre og Romsdal fylke.

I Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ventes det vannføringer opp mot 10-årsflom. Det er de store vassdragene som er mest utsatt. I resten av varslingsområdet ventes 5-årsflom. Beregninger så langt tyder på at toppen vil nås i løpet av kommende lørdag 26. mai til mandag 28. mai. Snøsmeltinga er på over 50 millimeter pr. døgn enkelte steder og dette fører til økt fare for jordskred.

Fylkesmannen ber kommunene om å følge situasjonen, og iverksette tiltak i henhold til lokal kunnskap og planverk.